Máy hẹn giờ (100%)

Mã sản phẩm: SP00339

100% 24hours Programmer Timer Tính năng: Sử dụng để kiểm soát thời gian cần thiết để tắt, mở các thiết bị chiếu sáng, bơm, sủi bể cá. Hẹn giờ trong 24H. Có ổ cắm 2 chân và ổ 3 chân. Cacanhviet.vn 0915.203.768 Banhang@cacanhviet.vn  

Còn hàng

Giá 140.000 ₫

100% 24hours Programmer Timer

Tính năng:
Sử dụng để kiểm soát thời gian cần thiết để tắt, mở các thiết bị chiếu sáng, bơm, sủi bể cá. Hẹn giờ trong 24H. Có ổ cắm 2 chân và ổ 3 chân.

Cacanhviet.vn

0915.203.768

Banhang@cacanhviet.vn

 

Mã sản phẩm: SP00339
Giá sản phẩm: 140,000