Trâu sứ

Mã sản phẩm:

Danh sách sản phẩm: Mã SP Tên SP Đơn Giá SP00540 Trâu 2 người cưỡi to 175,000 SP00541 Trâu 2 người cưỡi trung 125,000 SP00544 Trâu đứng mini 12,000 SP00542 Trâu đứng nhỏ 30,000 SP01152 Trâu đứng trung 65,000 SP00538 Trâu loại to (đại) 450,000 SP00887 Trâu loại to (nhỡ) 290,000 SP00539 Trâu loại to […]

Còn hàng

Giá 0 ₫

Danh sách sản phẩm:

Mã SP Tên SP Đơn Giá
SP00540 Trâu 2 người cưỡi to 175,000
SP00541 Trâu 2 người cưỡi trung 125,000
SP00544 Trâu đứng mini 12,000
SP00542 Trâu đứng nhỏ 30,000
SP01152 Trâu đứng trung 65,000
SP00538 Trâu loại to (đại) 450,000
SP00887 Trâu loại to (nhỡ) 290,000
SP00539 Trâu loại to (trung) 400,000
SP00545 Trâu nằm mini 12,000
SP00543 Trâu nằm nhỏ 30,000
SP01153 Trâu nằm trung 65,000
 

 

Cacanhviet.vn
0915.203.768
Banhang@cacanhviet.vn

Khách mua buôn số lượng lớn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

Mã sản phẩm:
Giá sản phẩm: 0