Thanh sủi oxy bể cá

Mã sản phẩm:

Thanh sủi bể cá với kích thước từ 40-100cm. Giá 5k/10cm. Ưu điểm sủi oxy mịn, vật liệu bền SP01089 Thanh sủi vuông 1m1 (thanh) 55000đ SP00329 Thanh sủi vuông 40cm (cái) 20000đ SP00328 Thanh sủi vuông 50cm (cái) 25000đ SP00327 Thanh sủi vuông 60cm (cái) 30000đ SP00326 Thanh sủi vuông 70cm (cái) 35000đ SP00325 Thanh […]

Còn hàng

Giá 25.000 ₫

Thanh sủi bể cá với kích thước từ 40-100cm. Giá 5k/10cm. Ưu điểm sủi oxy mịn, vật liệu bền

SP01089 Thanh sủi vuông 1m1 (thanh) 55000đ
SP00329 Thanh sủi vuông 40cm (cái) 20000đ
SP00328 Thanh sủi vuông 50cm (cái) 25000đ
SP00327 Thanh sủi vuông 60cm (cái) 30000đ
SP00326 Thanh sủi vuông 70cm (cái) 35000đ
SP00325 Thanh sủi vuông 80cm (cái) 40000đ
SP00324 Thanh sủi vuông 90cm (cái) 45000đ
SP00323 Thanh sủi vuông 1m (cái) 50000đ

Chi tiết liên hệ 0915203768.

Mã sản phẩm:
Giá sản phẩm: 25,000