Bóng đèn bể cá các loại

Mã sản phẩm:

  Danh sách sản phẩm:   Mã SP  Tên SP  Đơn giá SP00021 Bóng xanh 40W 105,000 SP00020 Bóng xanh 30W 10,000 SP00019 Bóng xanh 25W 95,000 SP00018 Bóng xanh 20W 85,000 SP00017 Bóng xanh 15W 80,000 SP00016 Bóng hồng 40W 85,000 SP00015 Bóng hồng 30W 80,000 SP00014 Bóng hồng 25W 75,000 SP00013 Bóng hồng […]

Còn hàng

Giá 0 ₫

 

Danh sách sản phẩm:

 

Mã SP  Tên SP  Đơn giá
SP00021 Bóng xanh 40W 105,000
SP00020 Bóng xanh 30W 10,000
SP00019 Bóng xanh 25W 95,000
SP00018 Bóng xanh 20W 85,000
SP00017 Bóng xanh 15W 80,000
SP00016 Bóng hồng 40W 85,000
SP00015 Bóng hồng 30W 80,000
SP00014 Bóng hồng 25W 75,000
SP00013 Bóng hồng 20W 75,000
SP00012 Bóng hồng 15W 70,000
SP00011 Bóng hồng 11W 70,000
SP00010 Bóng hồng 10W 70,000
SP00009 Bóng trắng 40W 85,000
SP00008 Bóng trắng 30W 80,000
SP00007 Bóng trắng 25W 75,000
SP00006 Bóng trắng 20W 75,000
SP00005 Bóng trắng 15W 70,000
SP00004 Bóng trắng 11W 70,000
SP00003 Bóng trắng 10W 70,000
SP00002 Bóng PL 11W 45,000
SP00001 Bóng PL 24W 4 cạnh 110,000
SP00870
Bóng cho đèn PL 36w
135,000

 

Cacanhviet.vn
0915.203.768
Banhang@cacanhviet.vn

Khách mua buôn số lượng lớn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

Mã sản phẩm:
Giá sản phẩm: 0